BORSOD ABAÚJ   ZEMPLÉN MEGYEI
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG
KIRENDELTSÉGE

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 29. Pf: 227.
Telefon: (47) 32l-l22 Telefax: (47) 321-933

Illetékességi körzet

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 8 - 12
Kedd 8 - 12
Szerda 8 - 12  13 - 18
Csütörtök     8 - 12
Péntek Ügyfélfogadás nincs!

A Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség
területi illetékessége alapján látja el feladatait.
I.  A Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség legfontosabb feladata az alábbi ellátások megállapítása:
1. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú ellátások:
az öregségi nyugdíj,
a rokkantsági nyugdíj,
a baleseti rokkantsági nyugdíj.
2. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások
az özvegyi nyugdíj,
az árvaellátás,
a szülői nyugdíj,
a baleseti hozzátartozói nyugellátások.
3. A kötelező egészségbiztosítás keretében, járó baleseti ellátások közül:
a baleseti járadék
4. A rendszeres szociális ellátások közül:
a rendszeres szociális járadék
az átmeneti járadék
a rokkantsági járadék
egészségkárosodási járadék
A fenti ellátásokhoz szükséges szolgálati idő és jövedelmi adatok előzetes megállapításához az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésénél legfeljebb 10 évvel korábban benyújtható:
a szolgálati idő elismerési kérelem
Ennek benyújtása jelentősen lerövidítheti az ellátások megállapításának - és ezzel az ellátatlanságnak az időtartamát!
Az ellátások iránti igény érvényesítésének feltételei:
igényelni kell az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával
(a kirendeltségen díjmentesen
beszerezhetőek)
a szükséges okmányokat csatolni kell (a személyi igazolvány, TAJ- és ADÓIGAZOLVÁNY, születési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonatok, árvaellátáshoz iskolalátogatási igazolás)
a szolgálati idő alapjául szolgáló jog viszonyokat igazolni kell (munkakönyv, a munkakönyvben nem szereplő munkaviszonyok pontos felsorolása, TB igazolvány, igazolás a munkanélküli ellátásról, katonakönyv, szakmunkás bizonyítvány, főiskolai-, egyetemi oklevél, leckekönyv, nő igénylő esetén az 1968 előtt született gyermekek születési anyakönyvi kivonata)
nem kell igazolni azokat a szolgálati idő és jövedelem adatokat, melyek a nyugdíjbiztosítási szervek közhiteles nyilvántartásában megtalálhatóak
magánnyugdíjpénztári tagságot vagy a TB rendszerbetörtént visszalépést
igazolni kell
az elbírálás folyamán az adatkérésekre, kérdésekre soron kívül vagy határidőn belül válaszolni kell
az idézésre meg kell jelenni
A fenti feltételek minél pontosabb betartása a megállapítás időszükségletét és ezzel az ellátatlanság tartamát jelentősen csökkentheti!
II. A Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség feladata megállapodások megkötése:
1.  szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából arra a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú személyre vonatkozóan:
aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy
akire a biztosítás nem terjed ki, vagy
akinek a biztosítása szünetel, illetve
aki a foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított volt, az 19971998 közötti foglalkoztatás időtartamára
2.  kizárólag szolgálati idő szerzése érdekében a megállapodás napján érvényes minimálbér alapulvételével:
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejére
társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati idő eléréséhez szükséges hiányzó idő, de legfeljebb 5 év megszerzésére
1998. évre a GYES idejével megegyező otthoni gondozás idejére
arra az időtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. alapján GYES nem jár
III.   A Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség feladatkörébe tartozó ellátások megállapításához szükséges szolgálati idő és jövedelmi adatok nyilvántartásához a foglalkoztatók és egyéb szervek, valamint az egyéni vállalkozók Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség felé adatszolgáltatásra kötelezettek! Az adatszolgáltatás elsősorban mágneslemezen, egyes esetekben nyomtatványon teljesíthető. Az ehhez szükséges programlemezeket (floppy-t) és nyomtatványokat a Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
Az adatszolgáltatás esedékessége:
foglalkoztatók és egyéb szervek esetében:
a tárgyévet követő év március 3l.
egyéni vállalkozók esetében:
a tárgyévet követő év április 30
jogutód nélküli megszűnés esetén:
a m
egszűnés napjáig
ha a Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség kéri:
soron kívül
Az adatszolgáltatások képezik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek közhiteles társadalombiztosítási egyéni nyilvántartásának az alapját. Az ebben a nyilvántartásban lévő adatok külön bizonyítás nélkül is igazolják a szolgálati idő és jövedelem adatokat és a nyugdíjbiztosítási szervek - az ellenkező adatok bizonyításáig - elsődlegesen ezek alapján állapíthatnak meg ellátást. Az adatszolgáltatások pontos teljesítése ezért fontos közérdek, de ugyanakkor alapvető egyéni érdeke is minden állampolgárnak!
IV.  A Nyugdíjbiztosítási Kirendeltség feladatkörébe tartozik a foglalkoztatók és egyéb szervek, valamint az egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályok megtartásának ellenőrzése is.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2001. január 1-től a méltányosság nyugdíjemelés lehetősége megszűnt!
Az alábbi - korábban a nyugdíjbiztosítási szervek hatáskörébe tartozó - ellátások elbírálása
2001. január 1-től a Szociális és Családügyi Minisztérium hatáskörébe került át:
egyszeri rendkívüli segély
méltányossági árvaellátás
A fenti ellátások iránti igénybejelentéseket közvetlenül az alábbi címre kell beküldeni:
Szociális és Családügyi Minisztérium
Budapest V., Roosevelt tér 7-8.
Levélcím: 1373 Budapest, Pf.: 609.
A már megállapított nyugdíjak folyósításával kapcsolatos feladatok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartoznak, ezért az ezekkel kapcsolatos problémákkal közvetlenül hozzájuk kell fordulni:
Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság
Levélcím: 1820 Budapest